Krav til dieselgeneratorsett ved havn

Havnen krever dieselgeneratorsett for å sikre en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning.Disse generatorsettene bør oppfylle følgende krav:

Effektuttak: Dieselgeneratorsettene bør ha tilstrekkelig effekt til å møte elektrisitetskravene til havnen.Effekten bør være basert på de totale belastningskravene, inkludert belysning, maskineri og annet elektrisk utstyr på terminalen.

Drivstoffeffektivitet: Havnehavn krever dieselgeneratorsett som er drivstoffeffektive.Det er viktig å minimere drivstofforbruket for å redusere kostnadene og sikre bærekraftig drift.Generatorsettene skal ha et effektivt drivstofforbruk og skal kunne fungere over lang tid uten å fylle drivstoff.

Overholdelse av utslipp: Dieselgeneratorsett som brukes i havnen skal overholde strenge miljøbestemmelser og utslippsstandarder.Disse generatorsettene bør ha lave utslipp av forurensninger, som nitrogenoksider (NOx), partikler (PM) og svoveldioksid (SO2).Overholdelse av lokale og internasjonale utslippsstandarder, som EPA Tier 4 eller tilsvarende, er nødvendig.

Støynivå: Havnen har spesifikke krav til støynivåer på grunn av deres nærhet til bolig- eller næringsområder.Dieselgeneratorsett bør ha støyreduksjonsfunksjoner for å minimere virkningen av støyforurensning.Støynivået til generatorsettene bør oppfylle forskriftene og standardene til havneterminalen og lokale myndigheter.

Holdbarhet og pålitelighet: Generatorsett ved havnen skal være holdbare og pålitelige for å tåle tung drift og ugunstige miljøforhold.De skal kunne fungere i lengre perioder uten sammenbrudd eller ytelsesproblemer.Regelmessig vedlikehold og inspeksjoner bør utføres for å sikre lang levetid og pålitelig drift.

Sikkerhetsfunksjoner: Dieselgeneratorsett som brukes i havn bør ha sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med industristandarder.Disse funksjonene kan inkludere automatisk avstengning i tilfelle systemavvik, brannslokkingssystemer og beskyttelse mot spenningssvingninger. Intelligent kontrollsystem: Havhavn krever generatorsett med intelligente kontrollsystemer som muliggjør enkel overvåking, vedlikehold og fjernkontroll.Disse systemene skal gi sanntidsinformasjon om kraftproduksjon, drivstofforbruk og vedlikeholdsplaner for effektiv drift og optimalisering.

Oppsummert bør dieselgeneratorsettene som brukes i havnen gi tilstrekkelig effekt, drivstoffeffektivitet, utslippsoverholdelse, lave støynivåer, holdbarhet, pålitelighet, sikkerhetsfunksjoner og et intelligent kontrollsystem.Å oppfylle disse kravene vil sikre en stabil og effektiv strømforsyning for havhavnen.

20230913151208

Innleggstid: 13. september 2023